Rynek gospodarczy w naszym państwie przeobraził się w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat nie do poznania. Przeprowadzając rozmowy z pokoleniem które ma już swoje lata da się przekonać o tym, że sporo z tych osób przez całe swoje życie było zatrudnionych w jednym zakładzie pracy. Wynika z tego cała masa nieporozumień