Rozwój gospodarczy Polski w przeciągu ostatnich kilkunastu lat jest niewątpliwym faktem. Praktycznie nie było roku, w którym nie odnotowano wzrostu PKB. I choć światowe spowolnienie gospodarcze spowodowane perturbacjami na rynkach finansowych w 2008 r. znalazło odzwierciedlenie również w naszym kraju, tym niemniej gospodarka stale rozwijała się, choć odpowiednio wolniej. W