Rozwój gospodarczy Polski w przeciągu ostatnich kilkunastu lat jest niewątpliwym faktem. Praktycznie nie było roku, w którym nie odnotowano wzrostu PKB. I choć światowe spowolnienie gospodarcze spowodowane perturbacjami na rynkach finansowych w 2008 r. znalazło odzwierciedlenie również w naszym kraju, tym niemniej gospodarka stale rozwijała się, choć odpowiednio wolniej.

W ślad za rozwojem całej gospodarki szedł również rozwój jej poszczególnych gałęzi. Co więcej po transformacji ustrojowej z 1989 r. możemy odnotować wielkie zmiany w poszczególnych sektorach. Zauważalny jest spadek zatrudnienia w tradycyjnej gospodarce, a następuje rozwój tych jej gałęzi, które utożsamiane są z nowoczesnością. Zmienia się również struktura gospodarki i przestawienie jest na bardziej usługową. Pojawiają się nowe branże i nowe sposoby zarabiania. Wszystko to oznacza również duży wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju nieruchomości komercyjne. Przedsiębiorstwa bardzo często w ostatnich latach nie inwestują w typowe środki trwałe. Wolą dokonywać outsourcingu w tym zakresie, co przynosi firmom określone zyski. Popularność tego typu rozwiązań oraz outsourcing innych usług np. zatrudnienia, czy transportu spowodowana jest tym, że przedsiębiorcy chcą koncentrować się na podstawowym rodzaju działalności. Stwarza to określone pole działania dla firm z tak zwanego otoczenia biznesu. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w wynajmie nieruchomości komercyjnych mają z reguły różnego rodzaju lokale, powierzchnie biurowe, czy też magazyny, które wynajmowane są określonym podnajemcom. W ten sposób firmy nie muszą inwestować w budynki, przystosowywać je do swojego rodzaju działalności. Bardzo często zdarza się, że dane przedsiębiorstwo potrzebuje zaledwie kilkunastu metrów kwadratowych powierzchni, co sprawia, że nie opłaca mu się inwestować środki finansowe w budowę niewielkiego pomieszczenia. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o magazyny. Często jest tak, że są one potrzebne w określone miesiące, czy pory roku. Powierzchnia potrzebna do prowadzenia skutecznej działalności też może ulec wahaniom w zależności od fazy koniunktury. Wydaje się, że rozwiązaniem, które eliminuje te niedoskonałości jest korzystanie z wynajętych pomieszczeń. Firmy zajmujące się wynajmowaniem starają się posiadać w swoim portfolio zróżnicowaną ofertę, ponieważ potrzeby klientów mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania panującego na rynku. Aby skutecznie prowadzić tego typu działalność należy praktycznie być przygotowanym na zapewnienie dodatkowej powierzchni dosłownie z dnia na dzień. Taka elastyczność do określoną przewagę konkurencyjną i sprawi, że przedsiębiorstwo wynajmujące będzie wkrótce liderem na rynku.

Podsumowując należy podkreślić, że rynek nieruchomości komercyjnych jest dość prężny i dobrze rozwijający się. Zmieniająca się gospodarka kreuje stale nowe zapotrzebowania na różnorodne lokale, czy magazyny. Kluczowym w tym biznesie jest trzymanie ręki na pulsie i odpowiadania w miarę szybko na różnorodne zapotrzebowania klientów.